SPIEGELBEELD

Tanja Helderman, TAALig

SPIEGELBEELD

Ik ben nog steeds dezelfde

dezelfde in mijn hoofd

de tijd heeft mij alleen geleidelijk aan
van mijn jeugd beroofd

de SPIEGEL liegt er niet om:
geen rimpel, lijn onbelicht

genadeloos, de tijd tikt door
verandert mijn gezicht

maar kijk ik verder dan mijn spiegelbeeld
in breder perspectief

dan ben ik trots en dankbaar tegelijk:
Dit Leven heb ik lief

uit " IK ZIE MIJ ", VIVT november 2019